Vakuutus- ja eläke-esitteet

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle 4/2013
Avaa
Mela turvaa – Metsänomistajan vakuutus 2/2017
Avaa
Mela turvaa – Osittainen varhennettu vanhuuseläke 4/2017
Avaa
Apurahansaajalle! Eläkettä ja tapaturmaturva Melasta 1/2017
Apurahan myöntäjä voi lähettää tämän esitteen apurahansaajalle myöntöpäätöksen liitteenä. Vastaava englanninkielinen esite löytyy kansainvälisistä julkaisuista.
Avaa
Apurahansaajan Mela-turva 2/2017
Lähetetään apurahansaajalle vakuutuspäätöksen liitteenä. Vain avattavissa ja tulostettavissa.
Avaa